Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Biệt thự vườn 10x20

Biệt thự vườn 10x20
Địa điểm: P. Thống Nhất - TP. Biên Hòa
Thiết kế: quangkienanh.com - 0913 850 519 
Quá trình thi công
Xem chi tiết

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Biệt thự hiện đại - 20x25

Biệt thự hiện đại - 20x25m
Địa điểm: Xã Phước Tân, thành phố Biên hòa
Kích thước: 20x25m

Thiết kế: quangkienanh.com
0913850 519 - 0913 850 177


Xem chi tiết

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Nhà phố 5x30

Nhà phố 5x30m
Địa điểm: Phường Tam Hiệp
Thiết kế và thi công nội ngoại thất: www.quangkienanh.com
0913 850 519 - 0913 850 177Xem chi tiết

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Nhà phố 6x30m

Nhà phố 6x30m
Địa điểm: Phường Tam Hiệp
Thiết kế và thi công nội ngoại thất: www.quangkienanh.com
0913 850 519 - 0913 850 177Xem chi tiết

Biệt thự vườn - Hóa An

Biệt thự vườn
Địa điểm: xã Hóa An
Thiết kế và thi công nội ngoại thất: www.quangkienanh.com
0913 850 519 - 0913 850 177
hình ảnh thi công

Xem chi tiết