Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Sản phẩm gỗ tự nhiên: Căm xe, gõ, xoan đào, sồi, tràm, ....


Sản phẩm gỗ tự nhiên: Căm xe, gõ, xoan đào, sồi, tràm, ....


 Gỗ căm xe (Đã hoàn thành)

 Gỗ Căm xe (Đã hoàn thành)

Gỗ Căm Xe (Đã hoàn thành)


Tủ căm xe


 Giường phản Căm xe

 kệ Tivi Căm Xe

 Tủ Căm Xe

Gỗ Gia tỵĐội ngũ thi công bếp căm xe tại nhà

0 Liên hệ: