Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Kiến trúc - Nội thất nhà phố 5x15

Kiến trúc - Nội thất nhà phố 5x15 
Phường Thống Nhất - Biên Hòa (Khu dân cư phát triển nhà ĐN)
Chủ đầu tư: Võ Quý


_______
Hình ảnh thi công và hoàn thiện