Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Trung tâm văn hóa xã Bảo Vinh - Thị xã Long Khánh

Trung tâm văn hóa xã Bảo Vinh
Địa điểm: Xã Bảo Vinh - Thị xã Long Khánh
Thiết kế: Kts. Trương Q Thế Anh & Kts. Trịnh T. Kim Phụng