Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Công trình: Cải tạo nâng cấp Tiệm Kymdan - Từ thiết kế đến thi công thực tế

Công trình: Cải tạo nâng cấp Tiệm Kymdan
Đ/c: Đ. Nguyễn Ái Quốc - P. Tân phong
Thiết kế: kts. Trương Quang Thế Anh
Liên hệ: 0907 401960 - 0937111391 để được tư vấn

Phương án thiết kế:


Thi công thực tế:


0 Liên hệ: