Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Công trình: Nhà điều hành văn miếu Trấn Biên

Công trình: Nhà điều hành văn miếu Trấn Biên 
(Phương Án)
Địa điểm: Văn miếu Trấn Biên - Biên Hòa - Đồng Nai
Thiết kế: KTS. Trương Q Thế Anh - TTQHXD Đồng Nai