Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Thi công mô hình Tu viện đền thánh Martin

Thi công mô hình Tu viện đền thánh Martin
Địa điểm:1/4 Kp10 - P. Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai