Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Công trình: Xưởng sản xuất

Công trình: Xưởng sản xuất
Địa điểm: Bình Dương